ஐநாவில் இந்தியரை பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சியை இந்தியா உட்பட 5 நாடுகள் நிராகரித்தன..

இந்தியாவை சேர்ந்த கோபிந்த பட்நாயக் துக்கிவலசாவை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பயங்கரவாத பட்டியலில் சேர்க்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சியை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் குழுவில் உள்ள

Read more