பாக். இடிக்கப்பட்ட 100 ஆண்டுகள் பழமையான இந்து கோவில் புதுப்பிப்பு.. இந்தியாவில் இருந்து சென்ற பக்தர்கள்..

பாகிஸ்தானில் 100 ஆண்டுகள் பழமையான மகாராஜா பரம்ஹன்ஸ் ஜீ கோவில் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு இந்தியா, அமெரிக்கா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளை சேர்ந்த

Read more