நீர்மூழ்கி கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் டார்பிடோக்கள்.. இந்தியா அமெரிக்கா இடையே ஒப்பந்தம்..

நீர்மூழ்கி கப்பலை தாக்கி அழிக்கும் P-8I விமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக அமெரிக்காவிடம் இருந்து MK 54 டார்பிடோக்கள் இந்திய விமானப்படை கௌள்முதல் செய்ய உள்ளது. இதற்காக அமெரிக்க பாதுகாப்பு

Read more