அணுசக்தி திறன் கொண்ட அக்னி-5 ஏவுகணையை சோதனை செய்ய உள்ள DRDO.. ஆவேசமடைந்த சீனா, பாகிஸ்தான்..

இன்டர்கான்டினென்டினல் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையான அக்னி-V சோதனை நடத்தப்பட உள்ளதாக வரும் செய்தியினை DRDO மறுத்துள்ளது. மேலும் அடுத்த 20 நாட்களுக்கு அணுசக்தி திறன் கொண்ட எந்த ஏவுகணையையும்

Read more