இந்தியாவின் பார்வையில் பொம்மை பிரதமர்.. இம்ரான்கானை கடுமையாக விமார்சித்த நவாஸ் ஷெரிப்..

முன்னாள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரிப், இம்ரான்கானை விமர்சித்துள்ளார். 2018 ஆம் ஆண்டு சக்தி வாய்ந்த இராணுவத்தால் பிரதமர் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டதால் அவர் இந்தியாவில் பொம்மை பிரதமர்

Read more