தமிழக பள்ளி கல்வித்துறைக்கு 40,000 கோடி ஒதுக்கியும் ஏன் மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்த முடியவில்லை?

தமிழக பள்ளி கல்வித்துறைக்கு 40,000 கோடி ஒதுக்கியும் ஏன் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்த முடியவில்லை என புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் டாக்டர் க.கிருஷ்ணசாமி

Read more