தைவான் உடனான நட்பை துண்டித்து மீண்டும் சீனாவை ஆதரித்த மத்திய அமெரிக்க நாடான நிகரகுவா..

மத்திய அமெரிக்க நாடான நிகரகுவா தைவான் உடனான உறவை துண்டித்து மீண்டும் சீனாவுடன் நட்பை தொடர்ந்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையை சீனா வரவேற்றுள்ளது. சீனாவும் நிகரகுவாவும் வெள்ளிக்கிழமை இராஜதந்திர

Read more