அணு ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லும் அக்னி-5 ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது DRDO..

லடாக் எல்லையில் சீனாவுடன் மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில் இந்தியா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாக்கும் அக்னி-5 அணு ஆயுத ஏவுகணையை புதன்கிழமை வெற்றிகரமாக சோதனை

Read more