ஆப்பிளின் iOS மற்றும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு மாற்றாக சொந்தமாக OS உருவாக்க உள்ள இந்தியா..?

கூகுளின் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிளின் iOS ஆகியவற்றுக்கு மாற்றாக ஒரு உள்நாட்டு இயங்குதளத்தை உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக தொழில்துறைக்கு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை எளிதாக்கும் கொள்கையை

Read more