பாகிஸ்தான் மற்றும் பாக். இராணுவத்திற்கு எதிராக பாக். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மக்கள் போராட்டம்..!

1947 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் பழங்குடி மக்கள் மீது பாகிஸ்தான் இராணுவம் நடத்திய் தாக்குதலை கண்டித்து நேற்று பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் முழுவதும்

Read more