இலங்கை ஆயுத படைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க உள்ள இந்திய இராணுவம்..!

இலங்கை ஆயுத படைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க இந்திய இராணுவ நிறுவனங்கள் இலங்கை இராணுவத்திற்கு விருப்பமான தேர்வாக இருப்பதாக இந்திய தூதரகம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை வீரர்களுக்கு பயிற்சி

Read more