பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை குறைக்க அமெரிக்கா திட்டம்..

பசுபிக் பிராந்தியத்தில் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்கா அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பிடன் சமீபத்தில், 14

Read more