சூடானில் இராணுவ தளம் அமைத்து வரும் ரஷ்யா.. சிக்கலில் சீனாவின் BRI திட்டம்..

சூடானில் ரஷ்யா தனது இராணுவ தளத்தை போர்ட் சூடானில் அமைத்து வருகிறது. கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு இதற்கான பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. அப்போது சூடான் ஜனாதிபதி உமர்

Read more